By | اکتبر 24, 2018
learn chess base

آموزش شطرنج -یادگیری قواعد شطرنج آسان است:

 

 

مرحله 1. نحوه راه اندازی شطرنج

در ابتدای بازی، شطرنج به گونه ای طراحی شده است که هر بازیکن دارای مربع سفید (یا نور) در سمت راست پایین باشد.

سپس قطعات شطرنجی هر بار مرتب می شوند. ردیف دوم (یا رتبه) با پرچم پر می شود. خیمه ها در گوشه ها، پس از آن شوالیه های کنار آنها، به دنبال اسقف ها، و در نهایت ملکه، که همیشه در رنگ خود مطابق رنگ (ملکه سفید بر روی سفید، ملکه سیاه و سفید در سیاه)، و پادشاه در باقی مانده مربع.

مرحله اول

مرحله اول

مرحله 2. چطور مهره های شطرنج حرکت می کند

هر یک از 6 نوع مختلف قطعات حرکت متفاوت دارد. قطعات نمیتوانند از طریق قطعات دیگر حرکت کنند (هرچند شوالیه می تواند بیش از سایر مهره ها حرکت کند) و هرگز نمیتواند بر روی یک مربع با یکی از قطعات خود حرکت کند. با این حال، آنها می توانند منتقل شوند تا جای یک مهره حریف را بگیرند که پس از آن اسیر شده است. مهره ها به طور کلی به موقعیت هایی منتقل می شوند که می توانند قطعات دیگر را بگیرند (با فرود روی مربع و سپس جایگزینی آنها)، دفاع از قطعات خود را در صورت ضبط، یا کنترل مربع های مهم در بازی.

چگونه پادشاه را در شطرنج حرکت دهیم

پادشاه مهم ترین مهره است، اما یکی از ضعیف ترین هاست. پادشاه تنها می تواند یک مربع را در هر جهت حرکت دهد – بالا، پایین، به طرف و مورب. پادشاه ممکن است هرگز خود را به چک برساند (جایی که او می تواند دستگیر شود). هنگامی که پادشاه با مهره دیگری مورد حمله قرار می گیرد، این “چک” نامیده می شود.

حرکت پادشاه

حرکت پادشاه

چگونه وزیر را در شطرنج حرکت دهیم

وزیر قوی ترین مهره است. او می تواند در هر جهت مستقیم – به جلو، عقب، سمت، یا مورب – حرکت تا آنجا که ممکن است تا زمانی که او را از طریق هر یک از قطعات خود حرکت نمی کند. و، مانند تمام قطعات، اگر ملکه مهره حریف را بگیرد، حرکتش تمام شده است. توجه کنید که ملکه سفید ملکه سیاه سیاه را جذب می کند و سپس پادشاه سیاه مجبور به حرکت می شود.

حرکت ملکه

حرکت وزیر

چگونه قلعه را به حرکت در آوریم

قلعه ممکن است حرکت کند تا آنجا که میخواهد، اما فقط به جلو، عقب و دو طرف. قلعه ها قطعات بسیار قدرتمند هستند که از یکدیگر حفاظت می کنند و با هم کار می کنند!

حرکت قلعه

حرکت قلعه

چگونه فیل را در شطرنج حرکت دهیم

فیل ممکن است تا حد ممکن حرکت کند، اما فقط مورب. هر اسقف از یک رنگ (نور یا تاریکی) شروع می شود و همیشه باید آن رنگ را حفظ کند. اسقف ها با یکدیگر همکاری می کنند زیرا ضعف های یکدیگر را پوشش می دهند.

حرکت فیل

حرکت فیل

چگونه اسب را در شطرنج حرکت دهیم

اسب ها از سایر قسمت ها به شیوه ای متفاوت حرکت می کنند – دو مربع در یک جهت حرکت می کنند و سپس یک حرکت دیگر را در زاویه 90 درجه درست مثل شکل “L”. شوالیه ها تنها قطعات هستند که می توانند بیش از سایر قطعات حرکت کنند.

حرکت اسب

حرکت اسب

چگونه پیاده روی در شطرنج را انجام دهیم

پیاده ها غیر معمول هستند زیرا آنها به روش های مختلف حرکت می کنند و آنها را می گیرند: آنها به جلو حرکت می کنند، اما مورب را می گیرند. پیاده ها فقط می توانند یک مربع را در یک زمان به جلو حرکت دهند، به جز برای اولین حرکت آنها که می تواند دو مربع را به جلو حرکت دهد. اهرم تنها می تواند یک مربع مورب در مقابل آنها را بگیرد. آنها هرگز نمیتوانند به عقب حرکت و ضبط کنند. اگر مهره دیگری به طور مستقیم در مقابل یک پیاده وجود داشته باشد، نمیتواند از آن عبور کند یا مهره را بگیرد.

حرکت پیاده

حرکت پیاده

 

مرحله 3. کشف قوانین ویژه شطرنج

چند قاعده خاص در شطرنج وجود دارد که ممکن است در ابتدا منطقی به نظر نرسد. آنها برای ایجاد بازی بیشتر سرگرم کننده و جالب ساخته شده است.

چگونه می توان یک پیاده را در شطرنج ارتقا داد

پیاده ها توانایی دیگری دارند و این بدین معنی است که اگر پیاده به سمت دیگر هیئت مدیره می رسد، می تواند هر مهره شطرنج دیگری (تبلیغ) نامیده شود. یک پیاده ممکن است به هر مهره  ارتقا یابد. تصور غلط رایج این است که پیاده ها فقط می توانند برای مهره ای که اسیر شده اند رد و بدل شوند. که درست نیست. یک پیاده معمولا به یک ملکه ارتقا می یابد. فقط پیادها ممکن است ارتقا یابد.

ارتقا پیاده

ارتقا پیاده

آخرین قانون در مورد پیادها به نام “en passant” نامیده میشود که فرانسوی برای “در حال گذراندن” است. اگر یک پیاده در اولین حرکت خود از دو مربع حرکت کند و با انجام این کار به سمت پیاده روی حریف (به طور موثر پرش از توانایی دیگر پیاده برای گرفتن آن)، این پیاده دیگر امکان برگزاری اولین پیاده را دارد عبور می کند این حرکت ویژه باید بلافاصله پس از اولین پیاده روی گذشته انجام شود، در غیر اینصورت گزینه ضبط آن دیگر در دسترس نیست. از طریق مثال زیر را کلیک کنید تا این قضیه عجیب و غریب را بیشتر درک کنید.

 

آموزش قلعه رفتن در شطرنج

یکی دیگر از قوانین شطرنج ویژه به نام ریخته گری نامیده می شود. این حرکت به شما اجازه می دهد تا دو حرکت مهم را در یک حرکت انجام دهید: پادشاه خود را برای ایمنی (امیدوارانه) دریافت کنید و از خونه خود خارج شوید و به بازی ببرید. در یک نوبت بازیکن، ممکن است پادشاه خود را به دو دسته تقسیم کند و سپس از طرف گوشه سمت راست کنار پادشاه در طرف مقابل حرکت کند. (به مثال زیر مراجعه کنید.) با این حال، به منظور قلعه، باید شرایط زیر را داشته باشید:

  • باید اولین حرکت اول پادشاه باشد
  • باید اولین حرکت اولین قلعه باشد
  • هیچ مهره ای بین پادشاه و قلعه نمی تواند وجود داشته باشد

توجه داشته باشید که هنگامی که یک قلعه را به یک جهت هدایت می کنید، پادشاه به طرف هیئت مدیره نزدیک تر است. این به معنای ریخته گری “kingside” است. ریخته گری به طرف دیگر، از طریق جایی که ملکه نشسته است، قلعه “queenside” نامیده می شود. صرف نظر از اینکه طرف، پادشاه همیشه هنگام دویدن، تنها دو مربع را حرکت می دهد.

شاه قلعه

شاه قلعه

 

مرحله 4: پیدا کردن کسی که اولین حرکت را در شطرنج انجام می دهد

 

بازیکن با قطعه های سفید همیشه برای اولین بار حرکت می کند. بنابراین، بازیکنان به طور کلی تصمیم می گیرند که چه اتفاقی می افتد و یا شانس به مانند سفارشی کردن یک سکه یا داشتن یک بازیکن رنگ رنگ پنهان پنهان را در دست دیگر بازیکن تعیین می کند. سپس سفید، حرکت می کند، به دنبال آن سیاه و سفید، سپس سفید، سپس سیاه و سفید و غیره تا پایان بازی. توانایی حرکت در ابتدا یک مزیت کوچک است که بازیکن سفید را فرصتی برای حمله به موقع فراهم می کند.